1988 デイリー杯3歳S (G2)

デイリー杯3歳S (G2)
Daily Hai Sansai Stakes (G2)
1988/11/12
アイドルマリー
Idol Marie(JPN)