1989 ローズS (G2)

ローズS (G2)
Rose Stakes (G2)
1989/10/22
シャダイカグラ
Shadai Kagura(JPN)